Privacyverklaring Bloom! Training Consultants
Bloom! training consultants, gevestigd aan 
de Garf 24, 6581SK Malden, is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals 
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bloom! training consultants
Andrea Lagerwey
de Garf 24,
6581SK Malden
+31618885124

Andrea Lagerwey is de Functionaris Gegevensbescherming van
Bloom! training consultants. Zij is te bereiken via privacy@trainingconsultants.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Bloom! training consultants verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming 
hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij 
de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met 
ons op via privacy@trainingconsultants.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Bloom! training consultants verwerkt jouw persoonsgegevens voor de
volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Bloom! training consultants verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier
wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Bloom! training consultants neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bloom! training consultants) tussen zit. 

Bloom! training consultants gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen: Mailblue 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Bloom! training consultants bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

persoonsgegevens: 5 jaar Zolang is materiaal vrij beschikbaar voor je.
Personalia: 5 jaar Zolang is materiaal vrij beschikbaar voor je.
Adres: 5 jaar Zolang is materiaal vrij beschikbaar voor je.
Enzovoort: 5 jaar Zolang is materiaal vrij beschikbaar voor je.

Delen van persoonsgegevens met derden 
Bloom! training consultants verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Bloom! training consultants gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je doe door een berichtje te sturen naar privacy@trainingconsultants.nl met vermelding welke gegevens je wilt aanpassen. 
Indien je een account hebt, kun je dit zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in 
een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op 
gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar 
privacy@trainingconsultants.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak 
in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Bloom! training consultants zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

Bloom! training consultants wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Bloom! training consultants neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde 
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of 
er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via privacy@trainingconsultants.nl


Funnel Connected Website Template via Ementes